Sposób oznaczania kabli i przewodów:

A – umieszczone przed literą K oznacza przewód z żyłami aluminiowymi, jeśli jest umieszczone na końcu oznaczeń literowych, oznacza osłonę zewnętrzną wykonaną z materiału włóknistego

Al – umieszczone przed K oznacza powłokę aluminiową

Ap - oznacza zastosowany pancerz z drutów płaskich aluminiowych

c – zamieszczone po literze X oznacza izolacje z polietyleny ciepłoodpornego, jeśli jest zamieszczone po literze Y oznacz powłokę polwinitową ciepłoodporną

Fo - oznacza zastosowany pancerz z drutów okrągłych stalowych

Fp - oznacza zastosowany pancerz z drutów płaskich stalowych

Ft – oznacza zastosowany pancerz z taśm stalowych

H – zamieszczone przed litera K lub AK oznacza przewód ekranowany

K – przewód z żyłą/żyłami miedzianymi, z izolacją i powłoką papierową

k - oznacza osłonę z taśm polwinitowych

n – oznaczenie przewodu z syciwem nieściekającym

S – umieszczone po X oznacza izolację z polietylenu usieciowanego

T - występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza możliwość zastosowania w warunkach tropikalnych

X – jeśli występuje przed literą K, oznacza powłokę przewodu polwinitową, jeśli występuje po K oznacza izolację polwinitową

Y – należy zwrócić uwagę, czy litera Y jest umieszczona przed literą K, wtedy przewód ma powłokę polietylenową czy po literze K, w takim wypadku przewód ma izolację polwinitową
YKG – przewód z miedzianymi żyłami, z izolacją polwinitową w powłoce ołowianej
YKY – kabel z miedzianymi żyłami, z izolacja i powłoką polwinitową

y – zamieszczone na końcu symboli literowych oznacza powłokę polwinitową na opancerzeniu przewodu

żo – występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza żyłę ochronną

żp - występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza przewód z żyłami probierczymi

3 – wyjątek, bo cyfra znajduje się w sekcji literowej, oznacza przewód trójpłaszczowy


Jeżeli interesuję Cię zakup przewodów i kabli zapraszamy na stronę:


Hurtownia Elektryczna ElektroCave